Search

Total: 1 results found.

Search for:
Search Only:

1. Bảng tiêu chuẩn tra ren hệ mét, tra đường kính chân ren, đường kính đỉnh ren, tra bước ren, đường kính lỗ khoan
(KIẾN THỨC CHUNG)
Bảng tiêu chuẩn tra ren hệ mét, tra đường kính chân ren, đường kính đỉnh ren, đường kính lỗ khoan Ứng dụng: - Tra đường kính chân ren hệ mét - Tra đường kính đỉnh ren hệ mét - Tra lỗ khoan để taro ...
Created on 09 January 2017

THÔNG TIN LIÊN HỆ

MR CHƯƠNG

Chủ Doanh Nghiệp

0975 062 726 - 0977760370

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TM CK GIA HƯNG BG